Prezentacija je izradjena
u perodu Decembar 2000. - Decembar 2002.
Koncept dizajn: Lazich Nenad

Programiranje i dizajn: Lazich Nenad
Prezentacija je izradjena pomocu programa: "FIREworks 2.0" , "DreamWeawer 2.o" i "Adobe Image Ready 2.0"
fotografije skenirane na "Hewlett Packard ScanJet 4c" skeneru.
Pentium II Celeron 300, 128mb RAM, Monitor 17" DTK
Kompletna prezentacija uradjena je na Akademiji umetnosti Novi Sad.