Pozdrav!

:: Ukratko ...

Kao interdisciplinarni grafički dizajner i vizuelni umetnik radim nešto više od jedne decenije, dobitnik sam nekoliko nagrada. Povremeno kroz pedagoški rad (kurseve, radionice, gostujuća predavanja...) prenosim svoja znanja i iskustva. Kreator sam IDP-a za Adobe InDesign i zaljubljenik u tehnologiju i prirodu.

Moje projekate, radove, možete pogledati i na:
:: Lazich.info | Small Victory
:: Behance | Flickr | SpreadUbuntu
:: Open Design Group | Free Design Group
:: Vimeo | You Tube
:: GitHub
:: Issuu | Scribird
:: Portfolio Book 2018.
:: Slajd KC Novi Sad Art Exklusiv 2019.

signature

:: Usluge
Grafički dizajn
Print i Web dizajn
Ilustracija
Savetovanje i obuka

:: Tehničke veštine
Adobe CC Il+PH+InD+DC
92%
Affinity D+P+Pub
90%
Sketch & Figma
85%
Html & CSS
85%
Wordpress & Bootstrap
75%
OS admin. OSX+Win+Lin
80%

Pored ovde navedenih aplikacija na linku koji sledi možete pogledati spisak aplikacija sa nivoima znanja koje sam do sada savladao.


:: Radovi, projekti ...

Projekate koje sam realizovao možete videti i na matičnoj strani: Lazich.info


:: Obrazovanje

Dipomirao sam 2002. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, likovni smer, odsek za Grafičke i Vizuelne komunikacije, pohađao sam magistarske studije na istom odseku, oblast grafika knjige. Od tada kroz neformalno obrazovanje unapređujem svoja stručna znanja i veštine kako bih se što efikasnije uključio u savremene tokove grafičkog dizajna i vizuelne umetnosti.
Lista sa završenim - odslušanim kursevima i sl.

1
1997-2002
Akademija umetnosti, Novi Sad
Dipl. grafički dizajner, prof. likovne kulture
2
1999-1993
Škola za dizajn Bogdan Šuput, Novi Sad
Teh. dizajna grafike

:: Radno iskustvo
Od aprila 2019
kreativni, umetnički direktor, grafički dizajner… Slobodni umetnik

Grafički dizajn, web dizajn, dizajn ambalaže, dizajn plakata, dizajn interfejsa itd.

2016. - 2019.
kreativni direktor Baseline, Novi Sad, Srbija

Izrada planova, organizacija i koordinacija projekata, komunikacija sa klijentima, intervjui i procena kandidata za nove radnike, koordinacija kreativnog tima, istraživanje i uvođenja novih procesa rada i dr. Grafički dizajn, web dizajn, ilustracija, administracija servera i mreže (instalacija sistema i održavanje, Ubuntu server od v15.04, SAMBA, CUPS, VPN)...

2015. - 2016.
grafički urednik Color Media International, Novi Sad, Srbija

Grafički dizajn i layout, fotopostprodukcija, priprema za štampu, kontrola kvaliteta.

2013. - 2018.
predsednik umetničkog saveta (dva mandata) UPIDIV (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine), Novi Sad, Srbija

Koordiniranje radа umetničkog saveta i saveta za izlagačku delatnost, uspostavljanje kontakаta i oblika saradnje sa srodnim udruženjima i institucijama. Prosleđivanje i prezentovanje planova Umetničkog saveta i Saveta za izlagačku delatnost Upravnom odboru. Predlog projekata i njihova razrada (planovi, kordinacija, pravilnici, logistika). Koordinacija i realizacija godišnjeg plana izlagačke delatnosti u galeriji "Forma" (na godišnjem nivou oko četrnaest izložbi). Učestvovanje u radu Upravnog odbora. Održavanje i administriranje web sajta, mejling liste, online arhive UPIDIV-a. Po potrebi administriranje i održavanje računara. Po potrebi grafički dizajn kataloga, plakata, kontrola štampe.

1993. - 2012.
...


Spisak mojih dosadašnjih zaduženja i poslova možete pogledati u mom aktuelnom CV-u.


:: Klijenti, saradnici ...

Do sada sam posredno ili neposredno sarđivao sa ... UNDP Srbija, UN Srbija, Grad Novi Sad, Fondacija 2021, Baseline Studio, Klett, Color Media International, Euro Media, Color Press Group, Color Invest Media, GUPZ Rajko Mamuzić, Zavod za izdavanje udžbenika, UPIDIV, Televizijski studio Bečkerek, PC Magazin, Smart School, Centar za Švedsku uzajamnu pomoć, Beohem, Luxol, itd.


:: Nagrade

  • - Velika zlatna forma za dizajn,
   Forma 22, Novi Sad, 2014.
  • -Diploma, 11. Izložba pozorišnog plakata i grafičkog oblikovanja
   Sterijino pozorje, Novi Sad, 2004.
  • -Nagrada za grafički dizajn
   "Zlatna forma" (plakat "Design against")
   Forma 17, Novi Sad 2002.
  • -Priznanje Izdavačke kuće
   "Platoneum" - nezvanična nagrada Prvog trijenala balkanskog ekslibrisa, 2002.
  • -Prva nagrada za vizuelni indentitet
   "Forma 17" 2002.
  • -Prva nagrada Akademije umetnosti Novi Sad na Završnoj izložbi studenata IV godine, 2001.
  • -Nagrada grada Subotice za plakat
   "Totovi" 2001.
  • -Treća nagrada za plakat projekat,
   10. Izložba pozorišnog plakata i grafičkog oblikovanja “Sterijino pozorje”,
   Novi Sad 2001.

Spisak nagrada i priznanja možete pogledati u mom aktuelnom CV-u.


:: Kontakt

Hajde , da uradimo nešto zajedno.

{{ resultMessage }}


Spreman za Freelance projekte.

Izvorno, Hencework šablon,
a malo ga preradio Lazich © 2019.
Poslednje izmene decembar, 2019.