Pixel SMS Art

Šta, zašto i kako?

Ove ilustracije su nastale iz skica namenjenih magistarskim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Zbog moje "lenjosti" i kompulzivnog traganja za nečim, ovaj se projekat nikad nije ni razvio, a danas mi se čini da bi bio pomalo besmislen. No, osnovna ideja ovog projekta je transponovanje savremenih medija kroz "zamenu" modela komunikacije. Npr. telefoni se sve više koriste za tekstualne poruke ili komunikaciju preko simbola, piktograma, fotografije, videa... Pa se iz svega toga rodila ideja o ilustracijama koje bi se mogle prenositi SMS porukama (MMS je sve pokvario).

SMS je akronim od Short Message Service i označava komponentu usluge GSM mobilnog komnikacionog sistema, koristi standardne protokole komunikacije za razmenu kratkih tekstualnih poruka (160 karktera) između mobilnih telefonskih uređaja (mada danas to mogu i neki drugi uređaji). Više o svemu tome na Wikipediji.

Software: Za generisanje galerije korišten je XnView i njegov web templates Visuddhi  - Lightbox. Dobijena galerija je editovana pomoću Kompozer-a, Gedit-a, a za izradu patterna i favicona korišten je Inkscape. Galerija koristi font Ubuntu koji preuzima sa Google font directory -uma. Ilustracije su realizovane u Paint-u.

>> Povratak na Pixel SMS Art