Go top
eng | srb
Grey strip

Na ovoj skali trebalo bi da se polja 251 i 246, razlikuju od pozadine.

Na ovoj skali trebalo bi da se polja 4 i 8, razlikuju od pozadine.

Skala sa sivim nijansama.

Ukoliko ove dve skale vaš monitor prikazuje kao sive nijanse pojačajte crvenu boju.

Ukoliko ove dve skale vaš monitor prikazuje kao sive nijanse smanjite crvenu boju.

Ukoliko ove dve skale vaš monitor prikazuje kao sive nijanse pojačajte zelenu boju.

Ukoliko ove dve skale vaš monitor prikazuje kao sive nijanse smanjite zelenu boju.

Ukoliko ove dve skale vaš monitor prikazuje kao sive nijanse pojačajte plavu boju.

Ukoliko ove dve skale vaš monitor prikazuje kao sive nijanse smanjite plavu boju.

Gamma - Ujednačite ton pozadine i centralnog kvadrata.

Sve ove skale u PNG formatu mogu se download-ovati ( Link), a više o Ad-hoc kalibraciji pročitajte na ODG-u.