Pametovanje ili neke korisne stvari za nešto  
/// Skripte, test, tutorijali, saveti informacije itd..

/// Danas Raskrsnica preporučuje:

/// Dobro došli na Raskrsnicu*  | Translation |

/// Biografija:

Poslednje izmene 6. Novembar 2015. godine

* Aktuelnu biografiju možete pogledati na Lazich-BIO-su.

Nenad S. Lazić rođen 10. avgusta 1974.
1993. Sredna škola za dizajn "BOGDAN ŠUPUT" u Novom Sadu, smer dizajn grafike.
2002. Diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na likovnom odseku, grupa za grafičke i vizuelne komunikacije.
2003. Položen državni-stručni ispit za samostalno izvođenje nastave iz predmeta likovna kultura.
2004. Program stručnog usavršavanja "Višefrontalni oblik nastave, nova škola Petra Savića, obuka za primenu".

Studije u toku (odslušao, položio ispite i stao):
2003. Postdiplomske studije na Akademiji umetnosti Novi Sad, na likovnom odseku, grupa za grafičke komunikacije, smer dizajn knjige.

Članstvo u strukovnim udruženjima:
Od 1997. član UPIDIV-a.
2013. Alumni, Udruženje akademije umetnosti u Novom Sadu
2013. USUS, Udruženje Svih Umetnika Srbije
grupno članstvo:
neformalne umetničke grupe: Run Design Group, INDIJA, Bajubadum, URSA...
2009. Free Design Group
2010. Open Design Group

Rad sa računarom (početni, osnovni, srednji, napredni, expert):
Software: Adobe CC InDesign, Photoshop, Ilustrator, Acrobat DC... (expert)
OS administiranje (iskustvo): Windows (3.11, 98, Me, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10), MAC OSX (Panter, Leopard, Snow Leopard, Mavericks, Yosemite, El Capitan), Ubuntu (5.04 - 15.04 iako ga najčešće koristim još uvek sam u potrazi za "pravom" distribucijom)... (napredni)

Software (samo oni sa kojima sam malo duže radio): FontLab Studio (3.0 - 5.0), Font Creator od ver. 0.3 5.5, QuarkXPress od ver. 3.0 - 7.0), Adobe Streamline 4.0, Corel Draw od ver. 4.0 do X4, Painter (6.0 - 11), OpenOffice (1.11 - 3.2) sada LibreOffice, Inkscape (od v. 0.45), Gimp (od 2.2), Scribus (od 1.3.5), Nvu pa Kompozer (do 8.0), Blue Fish, Font forge, My Paint itd... (napredni)
OS:Fedora (6 - 12), Knopix 5.11, Elementary OS, Dreamweaver od ver. 2.0 - CS5 sada batalio, sad samo tekst editor, najčešće Atom, Fireworks (2.0 - CS5), Flash (4.0 - CS4 više ga ne volim, ni malo), Macromedia Fontographer, Macromedia FreeHand, Microsoft office (od ver. 6 do 2007.), Krita i slične kojekakve aplikacije većina se verovatno više i ne razvija... (srednji)

Script jezici (nadam se da smem tako da ih nazovem): VBS, JAVA script, Apple Script, PHP (informativno)
Bash Script, CSS, HTML... (osnovni)
CMS: Wordpress, Joomla, Drupal, Nexsus i po potrebi nešto sa Open Source CMS-a... (srednji)
Virtuelizacija (recimo): Eye OS, VMware, Virtual box...

Radno iskustvo:
1. jun - septembar 1992. Tehnički urednik lokalnog ekološkog lista "PANONSKA ZORA".
2. Februar 1995 - oktobar 1997. Referent za dizajn i oblikovanje proizvoda AD "LUXOL", Zrenjanin.
3. Februar - septembar 1999. Grafički i koncept dizajn - Studio "KITCHEN".
4. Jun - novembar 2001. Grafički i koncept dizajn, prepress - Studio za saobraćajni marketing "E-5".
5. Decembar 2001 - septembar 2002. Grafički dizajn i prepress - Štamparija "Dragić" Zrenjanin.
6. Jul - Oktobar 2002. Kreativna radionica "Mali princ" Centar za Švedsku uzajamnu pomoć, Novi Sad.
7. Oktobar 2002.- oktobar 2004. Profesor grafičke grupe (oblikovanje grafike, dizajn knjige, plakat)
SŠ za dizajn "Bogdan Šuput" Novi Sad.
8. Maj 2004. - novembar 2006. Grafičko uređenje, grafički dizajn, prepress, obrada fotografija - "Color Medija International" “Svet Press”, i “Color Press”, Novi Sad.
9. Decembar 2005.- (u toku) Honorarni predavač za DTP (Adobe InDesign) "Smart School", Novi Sad.
10. 2005. Honorarni saradnik za web dizajn "Aikon Group", Novi Sad.
11. 2006. Saradnik časopisa "PC Magazina".
12. 2006. - decembar 2008. Dizajn naslovnih strana, grafičko ueđenje, Color Press, Svet Press, Novi Sad.
13. 2007. - (u toku) Za potrebe UPIDIV-a, sudska veštačenja i stručna ekspertiza iz oblasti grafički dizajn, Novi Sad.
14. 2007.- 2008. Honorarni saradnik, grafički dizajn i prepress - Zavod za udžbenike,Beograd.
15. Januar 2008. - maj 2009. Grafički dizajn, Foto post produkcija, Color Media International, Novi Sad.
16. jun 2009.- februar 2010. Grafički dizajn, Foto post produkcija, Color Press Group, Novi Sad
17. Mart - Juli 2010. Grafički urednik (magazin "Shopping-beauty & style) Color Invest Media D.O.O. Novi Sad.
18. Juli 2010.- Novembar 2010. Grafički urednik (magazin "Amica", pilot izdanje "Savršeno Venčanje")
Color Press Group. Novi Sad.
19. Februar 2011.- Maj 2011. Grafički dizajner, Televizijski studio Bečkerek, SGT d.o.o. Novi Sad.
20. 2011-2013. Član saveta za izdavačku delatnost UPIDIV-a, Novi Sad.
21. Jul 2011. Saradnik Ubuntu lokalne zajednice, Ubuntu RS
22. Decembar 2011. Saradnik portala Linuks za sve
23. Februar 2012. - avgust 2015. Grafički urednik, Color Euro Media.
24. 2013-(u toku). Predsednik umetničkog saveta UPIDIV-a, Novi Sad.
25. Septembar 2015. - (u toku) Grafički urednik, "Color Media International", Novi Sad.

* Pored navedenog kao spoljnji saradnik na pojedinim projektima učestvovao kao: art direktor, fotograf, ilustrator, tipograf, koordinator, grafički urednik, likovni urednik, tehnički urednik, web master, prepress master, saradnik za marketing strategiju (segment: odnosi sa javnošću , promocija - vizuelno komuniciranje)... Pro bono projekti

Nagrade:
1. Zlatna plaketa za najbolje odštampanu ambalažu 1996. Novosadski sajam grafike.
2. Zlatna orhideja za proizvod - parfem - 1996. Beogradski sajam mode.
3. Diploma - Internacionalna izložba ekslibrisa i grafike povodom 100 godina Univerziteta K.Žubanov 1999. Kazahstan.
4. Treća nagrada za plakat projekat 2001. Sterijino pozorje, Novi sad.
5. Druga nagrada za plakat "Totovi" Narodno pozorište Subotica 2001.
6. Nagrada grada Subotice za plakat 2001.
7. Prva nagrada Akademije Umetnosti Novi Sad na završnoj izložbi studenata IV godine, 2001.
8. Pohvala za rad visokog kvaliteta Kazahstan 2001.
9. Nagrada univerziteta u novom sadu za postignut uspeh školskoj 2001/2002. 10. Prva nagrada za vizuelni indentitet "Forma 17" 2002.
11. Priznanje Izdavačke kuće "Platoneum" - nezvanična nagrada Prvog trijenala balkanskog ekslibrisa, 2002.
12. Nagrada za grafički dizajn "Zlatna forma" (plakat "Design against") Forma 17, Novi Sad 2002.
13. Nagrada za WEB design "DNK", Pančevo, 2005.
14. Nagrada za knjigu “S. Konjik, N. Dedović Matematika - zbirka zadataka za studente poloprivrednog fakulteta”,
Novi Sad 2007.
15. Otkupna nagrada “The Center for REALTOR Technology” za idejno rešenje znaka i interfejsa Place Tags
aplikacije za iPhone, Chicago, USA, 2010.
16. Nagrada za plakat “Kap po kap”, Šibenik, Hrvatska 2011.
17. Velika zlatna forma za dizajn, Forma 22, Novi Sad, 2014.

Objavljeni likovni radovi (oni kojih se pouzdano sećam):
1."Panonska Zora" ilustracije i vinjete, 1992.
2."MAZESKALACS" ilustracije, 1992.
3."Grafička zavera 4" strip, 2001.
4."Art kalendar - život" Publikum, fotografije 2001
5."Grafička zavera 5" strip, 2002.
6."KvadArt 17" 2002.
7."Znakovito - Alfabeti", 2002.
8."Kvadart 20", 2003.
9. "PC Magazin 22, 23, 24" ilustracije, 2006.
10. "Designflip 2", ilustracije, 2007.
11. "RevolutionArt 10", ilustracije, 2007.
12. "Blanket 7", ilustracije, 2007.
13. Miroslav Majkić "Piknik", Ilustracije, 2007.
14. Smashing Magazine, Desktop-Calendar jul, 2011.
15. "Znakovito - Tri", 2011.
16. Smashing Magazine, Desktop-Calendar decembar, 2012.

Objavljeni tekstovi:
1. "PC Magazin" 22 (Organizacija i upravljanje fontovima ), 2006.
2. "PC Magazin" 23 (Sinhronizujte, organizujte...), 2006.
3. "PC Magazin" 24 ( Genius Wizard Pen 4x3), 2006.
4. "PC Magazin" 25 (Digitalna paleta - Color impact i slaganje boja, Virtuelne beleške), 2006.
5. Blog "PC Magazina" Prikazi sofvera i hardvera za DTP "Grafičke table Wacom" 2007.
6. "Tutorijali.rs", uputsava za praktičnu primenu software-a Inkscape, GiIMP, Ubuntu... 2009.
7. "Opera Lazich", uputsava za praktičnu primenu software-a, sa primerima, Inkscape, GiIMP, Ubuntu... 2009.
7. Portal “Linux za sve” recenzije “Darktable” 2012., Key Mon, Gradiator, uputstva naučimo Inkscape.

Samostalne izložbe:
1.Izložba ilustracija 89 - 01 Galerija "HOL" Akademija umetnosti Novi Sad, 2001.
2.Izložba ilustracija, UPIDIV, Novi Sad, 2003.
3.Izložba plakata, "IZBA", Novi Sad, 2003.
4.Izložba plakata, Galerija "Forma", Novi Sad, 2006.

Grupne Izložbe:
1. 35. Zlatno pero beograda 1993. (Jugoslovensko bijenale ilustracije).
2. 36. Zlatno pero beograda 1994. ( 3. Me|unarodno bijenale ilustracije).
3. 37. Zlatno pero beograda 1995. (Jugoslovensko bijenale ilustracije).
4. Svet ekslibrisa - Jugoslovenski ekslibris, Beograd, 1995.
5. 18. Bijenale malih grafika Belgija, 1997.
6. Izložba novoprimljenih članova UPIDIV-a, Novi Sad, 1997.
7. Izložba ULUVZ-a,Beograd, 1997.
8. "Od srca deci". Humanitarna prodajna izložba, Sombor, 1997.
9. Izložba izabranih radova sa konkursa "Predstavite se ADOBE-u". Beograd, 1997.
10. Izložba ekslibrisa, Gliwice, Poljska, 1997.
11. Izložba mladih Zrenjaninskih slikara,Zrenjanin, 1997.
12. Izložba ekslibrisa , Argentina, 1997.
13. 50 godina škole za dizajn "BOGDAN ŠUPUT". Novi Sad, 1998.
14. Internacionalno trijenale malih grafika, Japan, 1998.
15. "Forma 15". Novi Sad, 1998.
16. 800 godina manastira Hilandar - ekslibris,Beograd, 1998.
17. "CRACOVIANA V" - ekslibris, Poljska, 1998.
18. 40. Zlatno pero Beograda (5. Me|unarodno bijenale ilustracije), Beograd, 1999.
19. Internacionalna izložba ekslibrisa i grafike povodom 100 godina univerziteta K. Žubanov, Kazahstan, 1999.
20. 19. bijenale malih grafika, Belgija, 1999.
21. Bijenale Jugoslovenskog studentskog crteža, Beograd, 1999.
22. Izložba ilustracija studenata Akademije umetnosti Novi Sad koji su izlagali na 40. Zlatnom peru, Novi Sad, 1999.
23. Izložba plakata za pozorišnu predstavu "Heda Gabler" H. Ibsena, Subotica 2000.
24. Izložba plakata za pozorišnu predstavu "Per Gint" H. Ibsena, Beograd 2000.
25. Internacionalna izložba ekslibrisa: Dete, Beograd, 2000.
26. Projekcija digitalnih video radova studenata Akademije umetnosti, Novi Sad, 2000.
27. Fotografija 2000 Akademije umetosti Novi Sad, Novi Sad, 2000.
28. Heineken konkurs (podmetači za čaše) WEB galerija prvih dvadeset, 2000.
29. 10. Sterijino pozirje, izložba plakata, NoviSad, 2001.
30. 41. Zlatno pero Beograda, Beograd 2001.
31. Izložba savremenog Vojvodjanskog ekslibrisa, Beograd, 2001.
32. Izložba savremenog srpskog stripa, Beograd, 2001.
33. Izložba studenata Akademija " Konkordija" Vršac, SKC Beograd, 2001.
34. Izložba savremenog Vojvodjanskog ekslibrisa Novi Sad, Banjaluka , 2001.
35. Diplomska izložba Akademije umetnosti Novi Sad, 2001.
36. IV Internacionalna izložba grafike i ekslibrisa Gliwice, Poljska, 2001.
37. Internacionalna izložba ekslibrisa i grafike "Duhovnost i kultura Kazahstana", 2001.
38. Grafima Novi Sad, 2002.
39. Znak 88 - 2002. Prateća izložba Forme 17, Novi Sad, 2002.
40. Web design & Multimedia, Novi Sad, 2002.
41. Forma 17, Novi Sad, 2002.
42. Mona Lisa Plus, Novi Sad, Vršac, 2002.
43. Izložba ekslibrisa "Most", Novi Sad, Beograd, Frankfurt, 2002.
44. Izložba stripa, Niš, 2003.
45. 32. Novosadski salon, Novi Sad, 2003.
46. 42. Zlatno pero Beograda (7. madjunarodno bijenale Ilustaracije), Beograd, 2003.
47. V Internacionalna izložba grafike i ekslibrisa Gliwice, Poljska, 2004.
48. 11. Sterijino pozirje, izložba plakata, NoviSad, 2004.
49. IV Internacionalno bijenale ekslibrisa " La Mariposa", Meksiko, 2004.
50. Forma 18, Novi Sad, 2004.
51. 43. Zlatno pero Beograda (8. mađunarodno bijenale Ilustaracije), Beograd, 2005.
52. Forma 19, Novi Sad, 2006.
53. VII Internacionalna izložba grafike i ekslibrisa Gliwice, Poljska, 2007.
54. 44. Zlatno pero Beograda (8. mađunarodno bijenale Ilustaracije), Beograd, 2007.
55. Noć muzeja, Zrenjanin, 2008.
56. Forma 20, Novi Sad, 2009.
57. Noć muzeja, Kikinda, 2011.
58. Forma 21, Novi Sad, 2011.
60. Re/8 Designpark, Novi Sad 2011.
61. Terraneo, “Kap po kap” Šibenik, Hrvatska, 2011.
62. Sinestezija, Herceg-Novi, Crna Gora, 2011.
63. Forma 22, Novi Sad, 2014.
64. 50. godina UPIDIV-a “Na ramenima velikana”, Novi Sad 2014.
65. „Što god više crtaš sve si veći, jači, lepši“, Novi Sad, 2015.
66. GIFEST#3, Subotica, 2015.
Kontakt  e-mail  Comment