Raskrsnica Biografija
Preslovljavanje za In Design CS | download |

Jednostavan VBS script za preslovljavanje u InDesign-u, prilagođen za verziju CS.
Preslovljava
:
-YUSCI latinicu u UNICODE cirilicu
-UNICOD cirilicu u YUSCI latinicu
-UNICOD cirilicu u UNICOD latinicu
-UNICOD latinicu u UNICOD cirilicu


Download

Ovaj skript možete skinuti i sa www.cirilica org


Preslovljavanje za In Design CS2 | download |Jednostavan VBS script za preslovljavanje u InDesign-u, prilagođen za verziju CS2.
Preslovljava
:
-YUSCI latinicu u UNICODE cirilicu
-UNICOD cirilicu u YUSCI latinicu
-UNICOD cirilicu u UNICOD latinicu
-UNICOD latinicu u UNICOD cirilicu


Download

Ovaj skript možete skinuti i sa www.cirilica org


Preslovljavanje za In Design CS3 | download PC MAC |

Jednostavan VBS i java script za preslovljavanje u InDesign-u, prilagođen za verziju CS3.
Preslovljava:
-YUSCI latinicu u UNICODE cirilicu
-UNICOD cirilicu u YUSCI latinicu
-UNICOD cirilicu u UNICOD latinicu
-UNICOD latinicu u UNICOD cirilicu


Preslovljavanje za In Design CS4 | download PC MAC |


Jednostavan VBS i java script za preslovljavanje u InDesign-u, prilagođen za verziju CS4.
Preslovljava:
-YUSCI latinicu u UNICODE cirilicu
-UNICOD cirilicu u YUSCI latinicu
-UNICOD cirilicu u UNICOD latinicu
-UNICOD latinicu u UNICOD cirilicu


Preslovljavanje za In Design CS5 | download PC MAC |

Jednostavana java script za preslovljavanje u InDesign-u, prilagođen za verziju CS5.
Preslovljava:
-UNICOD cirilicu u UNICOD latinicu
-UNICOD latinicu u UNICOD cirilicu

Umesto skripti možete koristiti Panel za preslovljavanje
| download PC MAC |


Preslovljavanje za In Design CS5.5 | download PC MAC |

Jednostavan VBS i java script za preslovljavanje u InDesign-u, prilagođen za verziju CS5.5.
Preslovljava:
-YUSCI latinicu u UNICODE cirilicu
-UNICOD cirilicu u YUSCI latinicu
-UNICOD cirilicu u UNICOD latinicu
-UNICOD latinicu u UNICOD cirilicu
-Srpski ćirilični kurziv (ispravan rad zavisi od GLIPH koda)


Preslovljavanje za In Design CS6 | download PC MAC |

Jednostavan java script za preslovljavanje u InDesign-u, prilagođen za verziju CS6.
Preslovljava:
-YUSCI latinicu u UNICODE cirilicu
-UNICOD cirilicu u YUSCI latinicu
-UNICOD cirilicu u UNICOD latinicu
-UNICOD latinicu u UNICOD cirilicu
-Srpski ćirilični kurziv (ispravan rad zavisi od GLIPH koda)


Preslovljavanje za In Design Selidba | download |

Ubudiće linkove za naredne i predhodne verzije IDP script-a možete download - ovati sa Box.com - a, ili preko Free Design Group-a.© Lazić Nenad | Sva prava zadržana